"Endeleg inn i Cristin"

Forskningsforum skriv i ein artikkel 13. mars, om at arkiv, bibliotek og museum skal få registrere forskinga si i Cristin.

– Det er på høg tid at også andre museum no får høve til å gjere det same. Ved å registrere forskinga i Cristin får musea synleggjort forskingsaktiviteten og forskingsresultata, og forskarane kan bli del av eit forskingsfellesskap. Det er viktig å kunne delta på den same arenaen som forskarar ved andre institusjonar. Eg trur dette også kan føre til at musea kan bli meir bevisste på eigen forskingsaktivitet, seier Sauge til Forskerforum.

Les heile artikkelen i Forskerforum

 

Arbeidet med å ta inn nye institusjonar er krevjande og startar difor først i 2019.

Publisert 19. mars 2018 10:31 - Sist endret 19. mars 2018 10:31