2017

Publisert 19. des. 2017 13:59

Konsortieavtalen gjelder for Cristins medlemsinstitusjoner. Ved å bli konsortiemedlem av ORCID vil norske forskere, forskningsinstitusjoner og forskningsfinansiører få en bedre informasjonsflyt mellom forsker, forlag og institusjoner.

Publisert 20. nov. 2017 09:54

Onsdag kl. 12.00 legger vi ut en ny versjon av resultatdelen av Cristin-systemet. Systemet kan være utilgjengelig mens oppdateringen pågår.

Den nye versjonen inneholder følgende endringer:

Publisert 18. okt. 2017 12:00

Nye nettsider for cristin.no er nå klare for lansering. Flyttingen starter i dag 18.10. kl. 15.00. Du kan oppleve noe ustabilitet på nettsidene mens flyttingen pågår.

Publisert 13. okt. 2017 10:21

Vi lanserer nye nettsider og ny logo for Cristin torsdag 19. oktober.

Publisert 7. sep. 2017 14:54

Det vil derfor bli en nedetid på Cristin-systemet mandag 11. september fra kl 10. Vi kan ikke si nøyaktig hvor lang tid nedetiden vil vare, og systemene vil kunne oppleves noe ustabilt utover mandagen inntil alt er på plass.

Publisert 25. aug. 2017 12:50

Regjeringen har fra 22.8.2017 fastsatt nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Publisert 22. aug. 2017 09:00

De nasjonale retningslinjene for åpen tilgang ble lagt fram på et seminar på Universitetet i Oslo 22. august.

Publisert 14. aug. 2017 15:03

Hold av datoen 20. september! I forbindelse med at Kunnskapsdepartementet legger fram de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang  22.august, arrangere vi et arbeidsseminar 20. september hvor vi diskuterer spørsmål knyttet til retningslinjene. 

Publisert 30. juni 2017 15:39

De nasjonale retningslinjene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler vil bli lagt fram på et seminar 22. august på Universitetet i Oslo.

Publisert 16. juni 2017 10:22

Vi jobber nå med å lage nye nettsider for Cristin-systemet. Hensikten er at det skal bli langt enklere for våre brukere å finne tak i informasjon de trenger. Vi forventer å kunne lansere de nye nettsidene i løpet av august/september.

Publisert 4. mai 2017 08:29

Lars Wenaas i CERES har sammen med Petter Bae Brandzæg (SINTEF) og Torkel Brekke (PRIO og Civita) skrevet en kronikk i VG hvor de tar opp den økende mistilliten til forskning.

Publisert 28. apr. 2017 13:34

Terje Lohndal og Vidar Røeggen har skrevet en kronikk i Khrono der de problematiserer og løfter fram noen spørsmål knyttet til argumentasjonen om at lærebøker bør bli en del av tellekantsystemet.

Publisert 25. apr. 2017 08:19

Fra 2017 vil et utvalg av sentrale norske tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsfag kunne leses gratis av alle som ønsker det. Det er Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Forskningsrådet og forskningsinstitusjonene som vil bidra til å dekke utgiftene.

Publisert 4. apr. 2017 15:34

Trenden med økning i publiseringen fortsetter. I 2016 ble det publisert 23 592 publikasjoner (2015: 22.302) av 22 902 forfattere tilknyttet Cristin-institusjoner (2015: 21.815) i 6598 kanaler (2015: 6229). Det er flere som publiserer og det publiseres i flere kanaler enn i fjor.

Publisert 28. mars 2017 10:42

On February 14th 2017 CERES organised an international OpenAIRE workshop hosted at HiOA (Oslo and Akershus University College of Applied Science), about measuring Open Access and its impact. The purpose of the workshop was to identify challenges that need to be addressed, and provide a meeting place for key stakeholders.

Publisert 3. mars 2017 11:21

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NIFU levert en anbefaling om utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator. Saken har nå vært ute på høring.

Publisert 6. feb. 2017 11:31

Før helgen publiserte forskning.no en artikkel om hvordan koblingen mellom Cristin og REK vil gjøre det enklere å holde oversikt over resultater av helseforskningsprosjekter. Artikkelen er en oppfølger til en artikkelserie hos forskning.no i 2015, om potensielt alvorlige konsekvenser av manglende publisering av forskningsresultater.

Publisert 31. jan. 2017 14:21

En internasjonal standardisering av statistikk og indikatorer med hensikt å måle effekten av åpen tilgang er foreløpig i startfasen. Med denne workshopen ønsker OpenAIRE å se på eksisterende initiativ samt bidra til en debatt om måling av effekten åpen tilgang har. 

Publisert 20. jan. 2017 14:49

Meir innhald til kommunehelsetenesta og betre samordning mellom CERES og Helsebiblioteket ved forhandling av avtalar er nokre av forslaga i ein rapport skriven på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Publisert 17. jan. 2017 14:01

CRIStin fusjonerte 1. januar 2017 med FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter). Den nye organisasjonen har fått navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.