10 000 artiklar publisert ope tilgjengeleg

Sidan oppstarten i 2014 har konsortiet "Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics" (SCOAP3) sørgt for at over 10 000 artiklar innan partikkelfysikk er gjort ope tilgjengeleg. 

SCOAP3 er eit internasjonalt samarbeid med deltakarar frå 47 land. Målet med samarbeidet er å kjøpe fri artiklar innan partikkelfysikk slik at dei blir allment tilgjengelege.

Førebels er det 10 tidsskrift innan faget partikkelfysikk som er med på denne avtalen: 

  • Acta Physica Polonica B (Jagiellonian University)
  • Advances in High Energy Physics (Hindawi)
  • Chinese Physics C (IOPP/CAS)
  • European Physical Journal C (Springer/SIF)
  • Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (IOPP/SISSA)
  • Journal of High Energy Physics (Springer/SISSA)
  • New Journal of Physics (IOPP/DPG)
  • Nuclear Physics B (Elsevier)
  • Physics Letters B (Elsevier)
  • Progress of Theoretical and Experimental Physics (OUP/JPS)

I staden for å betale for abonnementa til desse tidsskriftene, betaler prosjektet sine deltakarar inn til konsortiet. CERN organiserer konsortiet, og kjøper fri artiklane. Les meir om dette på: https://scoap3.org/10000-scoap3-articles-published-open-access/

Alle dei publiserte artiklane er òg samla i SCOAP3 sitt arkiv: http://repo.scoap3.org

Publisert 5. apr. 2016 12:06 - Sist endret 23. jan. 2017 13:25