Overrekking av rapport om open tilgang til forskingsresultat

I januar oppnemnte Kunnskapsdepartementet (KD) ei arbeidsgruppe som fekk i oppgåve å utarbeide nasjonale retningsliner for open tilgang til forskingsresultat. I neste veke overrekker arbeidsgruppa rapporten sin til KD.

Overrekkinga av rapporten til KD skjer tysdag 14. juni. 

Onsdag 15. juni inviterer Civita til frukostmøte med tittelen "Åpen tilgang til forskningsresultater. Norge som foregangsland?". I panelet sit statssekrektær i KD Bjørn Haugstad, leiar for arbeidsgruppa Torkel Brekke, Tore Slaatta frå Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og professor i russisk ved Norges arktiske universitet Laura Janda.

Les meir på nettsidene til Civita og meld deg på: https://www.civita.no/arrangement/apen-tilgang-til-forskningsresultater

Publisert 9. juni 2016 11:16 - Sist endret 20. jan. 2017 17:27