Europeisk handlingsplan for overgang til åpen vitenskap

Nederland inviterte forskningsledere og politisk ledelse fra hele Europa til Amsterdam 4. og 5. april for å diskutere en felles tilnærming for overgangen til åpen vitenskap. Dette inkluderer åpen tilgang til forskningsresultater og best mulig gjenbruk av forskningsdata.

Fra Norge stilte statssekretær i Kunnskapsdepartementet (KD) Bjørn Haugstad, Hanne Monclair fra Forskningsavdelingen i KD og daglig leder i CRIStin Katrine Weisteen Bjerde.

– Vi (Norge, red.anm.) er overbevist om at mer åpenhet og bedre kunnskapsflyt er viktig både for å heve kvaliteten på forskningen og for å maksimere samfunnsnytten. Som et lite land kan vi ikke nå så langt alene. Vi må jobbe sammen, sa Statssekretær i KD Bjørn Haugstad i sin tale på konferansen. Talen kan leses på regjeringen.no.

For tiden har Nederland presidentskapet i Rådet for den europeiske union. Åpen vitenskap er et prioritert område for Nederland, og de ønsker å benytte seg av denne anledningen til å sette fart i arbeidet. Med denne konferansen håper Nederland at Europa skal jobbe sammen om å snu dagens system hvor både forskningsdata og -resultater for mange er vanskelig å få tilgang til. 

I forkant ble det lagt fram en handlingsplan som inneholder målsettinger og handlingspunkter for raskest mulig å få en overgang til åpen vitenskap i Europa. Handlingsplanen ble lagt fram på konferansen og alle deltakerne ble invitert til å komme med innspill. Handlingsplanen skal legges fram på et møte i Rådet for den europeiske union i slutten av mai. 

Les mer på nettsiden for konferansen: http://english.eu2016.nl/latest/events/
2016/04/04/open-science-conference

Publisert 11. apr. 2016 14:27 - Sist endret 19. apr. 2016 08:59