Vellykka rapportering av vitskaplege publikasjonar (NVI)

Gjennomføringa av årets rapportering har gått etter planen. I alt 22 300 vitskaplege publikasjonar vart rapportert inn innan fristen kl 15 i dag.

Til jamføring vart det i 2014 rapportert inn 21 813 publikasjonar. 

Institusjonenes publiseringspoeng blir no kvalitetssikra. Metoden for utrekning av publiseringspoeng er endra frå i år, og publiseringspoeng både etter gamal og ny reknemodell vil med kvart bli tilgjengelege for årets data. Dette vil bli offentliggjort i løpet av neste veke på nettsidene våre.

Publisert 1. apr. 2016 16:47 - Sist endret 23. jan. 2017 13:28