NPI - Ny nettstad om den norske publiseringsindikatoren

Den nye nettstaden er ei informasjonsteneste om den norske publiseringsindikatoren.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) har utvikla nettstaden på oppdrag frå Universitets- og høgskolerådet (UHR). Det nasjonale publiseringsutvalet har ansvaret for det faglege innhaldet på sidene.

Les meir i nyheitssaka på UHR sine nettsider: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/npi_norsk_publiseringsindikator

Gå til nettsida: https://npi.nsd.no/

Publisert 24. juni 2016 11:30 - Sist endret 7. juli 2016 09:01