Høyring: Nasjonale retningsliner for open tilgang til forskingsresultat

Kunnskapsdepartmentet har no sendt forslaget til nasjonale retningsliner for open tilgang til forskingsresultat på høyring.

Fristen for å svare er 1. november.

Høringssaken er tilgjengelig frå nettsida til regjeringen.no.

 

Publisert 9. aug. 2016 09:49 - Sist endret 20. jan. 2017 18:14