Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

I dag leverte arbeidsgruppen som fikk i oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater sin rapport til Kunnskapsdepartementet (KD).

For kort tid siden, vedtok EU et mål om full åpenhet innen 2020. Regjeringen vil at Norge skal være et forsiktig foregangsland i arbeidet med å gjøre forskningsresultater åpent tilgjengelig, sa statssekretær Bjørn Haugstad under EUs konferanse om åpen tilgang i april.

– EUs mål om full åpen tilgang innen 2020 er ambisiøst, og vi mener Norge må støtte opp under dette målet, sier leder av arbeidsgruppen Torkel Brekke.

Et annet viktig punkt i forslaget til nasjonale retningslinjer, er justering av dagens modell for premiering av vitenskapelig publisering.

– Et viktig insentiv er å innføre en egen faktor for åpen publisering i publiseringsindikatoren. Publiseringsindikatoren har allerede en rolle som insentiv for å påvirke atferden til forskerne, så dette er verken nytt eller spesielt radikalt, skriver arbeidsgruppen i sin rapport.

Arbeidsgruppen foreslår også at det innføres et krav om lagring av vitenskapelige artikler i et vitenarkiv. For å få til dette, foreslår arbeidsgruppen blant annet at det etableres et felles nasjonalt vitenarkiv.

CRIStin har hatt rollen som sekretariat for arbeidsgruppen. 

Forslaget vil bli sendt ut på høring 1. august.

 

Les rapporten: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater [PDF]

Les også:

 

Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Torkel Brekke, Oslo Peace Research Institute (PRIO)/Universitetet i Oslo/Civita (leder av arbeidsgruppen)
  • Petter Bae Brandtzæg, SINTEF
  • Johannes Waage Løvhaug, Norges forskningsråd
  • Tove Klæboe Nilsen, Helse Nord RHF
  • John-Arne Røttingen, Folkehelseinstituttet
  • Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen
  • Margunn Aanestad, Universitetet i Oslo

Sekretariat: Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Katrine Weisteen Bjerde, CRIStin 

Publisert 14. juni 2016 10:02 - Sist endret 14. juni 2016 10:02