Internasjonal enighet om samarbeid for åpen tilgang til forskningsresultater

Representanter fra forsknings-Norge deltok i desember på Berlin12-konferansen, hvor åpen tilgang til forskningsresultater stod på agendaen. Deltakere fra 19 land ble enige om en rekke punkter som skal inn i en intensjonsavtale.

I en rapport utgitt av Max Planck-instituttet i april i fjor, viser forskere fra Max Planck hvordan abonnementsbaserte tidsskrift kan konverteres til åpen tilgang uten ekstra kostnader.

– Hvis vi samlet krever en dreining fra tidsskriftsabonnement til heller å betale for publisering slik at artiklene kan bli åpent tilgjengelig, vil utgiftene per institusjon ikke bli noe høyere enn det de er i dag, skriver forskerne i rapporten utgitt av Max Planck Digital Library.

I forbindelse med rapporten tok Max Planck-instituttet initiativ til en workshop på Berlin12-konferansen i desember i fjor hvor forskningsledere verden over var invitert. Målet med konferansen var å få på plass et internasjonalt samarbeid for å gjøre forskningsresultater åpent tilgjengelig. Punktene det ble enighet om, skal nå inn en intensjonsavtale som vil bli sendt ut til signering.

Norsk deltakelse på Berlin12

Fra Norge stilte daglig leder Katrine Weisteen Bjerde ved CRIStin, rektor Curt Rice ved HiOA, prorektor Anne Lise Fimreite ved UiB, prorektor Kenneth Ruud ved UiT, professor og styreleder Petter Laake for Universitetsbiblioteket ved UiO og Hanne Monclair fra Forskningsavdelingen i KD. På konferansen var det deltakere fra Tyskland, Nederland, Østerrike, Sveits, UK, Frankrike, Belgia, Portugal, Spania, Italia, USA, Canada, Kina, Japan, Korea, Sverige, Danmark og Finland.

Daglig leder Katrine Weisteen Bjerde i CRIStin omtaler konferansen som et steg i riktig retning.

– 2016 vil bli et år med mye som skjer innen åpen tilgang til forskning. Det å lykkes med en konvertering av avtaler slik Max Planck har skissert, vil være krevende, og det er nødvendig med bredt internasjonalt samarbeid. Gjennom norsk deltagelse i internasjonale konferanser som Berlin12 kan man sikre erfaringsutveksling på tvers av landene, og finne konkrete satsingsområder å samarbeide om, sier Weisteen Bjerde.

I Norge har Kunnskapsdepartementet nå satt ned et utvalg som skal utarbeide nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. CRIStin går inn i rollen som sekretariat for utvalget. CRIStin vil etter hvert oppdatere nyhetssidene med mer informasjon om mandatet til utvalget, og utviklingen i etterkant av Berlin12-konferansen.

 

Publisert 18. jan. 2016 11:07 - Sist endret 26. feb. 2016 11:29