Helseversjon av prosjektkatalogen er lansert

Ny versjon av CRIStins prosjektkatalog er lansert. Denne versjonen er utviklet for at Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal kunne sende over godkjente helseprosjekter fra sin saksportal (SPREK).

Så snart også ny versjon av SPREK settes i produksjon, vil prosjekter som godkjennes av REK automatisk overføres til CRIStins prosjektkatalog. For institusjoner med prosjekter som faller inn under helseforskningsloven, gjør dette at de kan oppfylle det lovpålagte kravet om oversikt over disse prosjektene. Prosjekter som ikke krever REK-godkjenning kan registreres i prosjektkatalogen allerede nå. For helsesektoren er dette første skritt mot et felles forskningsadministrativt system (FAS). 

– I tillegg til å oppfylle krav i helseforskningsloven, vil CRIStin nå kunne videresende informasjon til pasientportalen helsenorge.no. Her kan pasienter se informasjon om studier det kan være relevant for dem å være med på. Videresending av informasjon fra SPREK og CRIStin vil forenkle jobben for sykehusene med å holde informasjonen oppdatert, sier daglig leder i CRIStin Katrine Weisteen Bjerde.

Videre arbeid med CRIStin 2 - nye nettsider for videreutviklingen

Denne lanseringen er et ledd i CRIStin 2-utviklingen. Så snart årets rapportering av vitenskapelige publikasjoner (med frist 1. april) er gjennomført, flytter vi igjen fokus til spesifikasjon av flere deler av CRIStin 2. Neste lansering knyttet til CRIStin 2 blir i 3. - 4. kvartal av 2016 (nøyaktig tidspunkt kommer senere). I planene for denne lanseringen ligger visningssider i nytt design samt en ny og bedre søketjeneste.

Du kan lese mer om videreutviklingen av CRIStin 2 og hvilken funksjonalitet som blir lansert når på våre nettsider: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/

Publisert 21. mars 2016 10:04 - Sist endret 21. mars 2016 10:07