Nye visningssider for statistikk

cristin.no/statistikk har vi lagt ut nye visningssider for statistikk. Data er hentet fra CRIStin-systemet, og visualisert ved hjelp av et visnings- og analyseverktøy for statistikk.

Eksempel på visning i Tableau - internasjonalt samarbeid

Eksempel på visning i Tableau - internasjonalt samarbeid

Nå kan du blant annet få en grafisk framstilling av resultatene fra norsk vitenskapsindeks (NVI). Du vil kunne se en prosentvis poengfordeling mellom de tre sektorene, en fordeling av antall type publikasjoner fordelt på sektorene, prosentvis fordeling på nivå 1 og nivå 2 på de tre sektorene, samt en oversikt over publikasjonsform og kvalitetsnivå hvor du kan velge å se for alle institusjoner fordelt på sektor eller for egen institusjon. 

Vi har også lagt ut tall for:

Foreløpig er disse sidene bare en liten smakebit på hva vi kan få til ved hjelp av visnings- og analyseverktøyet vi har tatt i bruk. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre visningssidene vi allerede har lagt ut, og også med å utvikle nye visningssider med andre rapporter som vi merker det er etterspørsel etter. For å utvikle statistikksidene videre, er vi avhengig av tilbakemeldinger. Send oss gjerne dine innspill via nettskjema: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/innspill/

    Publisert 2. okt. 2015 08:29