Helseprosjekter inn i CRIStin

Ny versjon av CRIStins prosjektkatalog får tilsendt helseprosjekter fra SPREK, som er saksportalen for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

CRIStin 2.0

CRIStin 2

Som følge av at REK fra jul skal sende godkjente helseprosjekter til CRIStins prosjektkatalog, kommer det en revidert versjon av REK. I tillegg vil det komme en ny versjon av CRIStins prosjektkatalog.

CRIStin hadde sammen med REK kick-off denne uken. Fram mot jul kommer arbeidet med denne integrasjonen til å være vår hovedaktivitet i videreutviklingen av CRIStin-systemet. Brukergruppen som har vært med å spesifisere prosjektkatalogen i CRIStin er invitert til innspillsmøte 21. september.

Hva innebærer endringen?

Integrasjonen mellom REK og CRIStins prosjektkatalog er første skritt mot et felles forskningsadministrativt system for helsesektoren. Søknad om gjennomføring av helseprosjekter skal fortsatt registreres i REK. Så snart den nye versjonen av CRIStins prosjektkatalog lanseres, sendes godkjente helseprosjekter fra REK over til CRIStin og publiseres i prosjektkatalogen. I prosjektkatalogen skal institusjonene også kunne ta ut oversikter over sine egne prosjekter.

Videre arbeid med CRIStin 2

Denne integrasjonen er et ledd i CRIStin 2-utviklingen. Neste lansering knyttet til CRIStin 2 blir rundt sommeren (nøyaktig tidspunkt kommer senere). I planene for denne lanseringen ligger CRIStin i nytt design samt en ny og bedre søketjeneste.

Du kan lese mer om videreutviklingen av CRIStin 2 på cristin.no: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/

 

 

 

Publisert 11. sep. 2015 15:25 - Sist endret 25. feb. 2016 15:11