Oppsummering fra oppstartseminar om NVI-rapportering

CRIStin-sekretariatet arrangerte nylig sitt årlige oppstartseminar, denne gangen med bøker som tema. Hvilke bøker som kan, og hvilke som ikke kan rapporteres fører hvert år til hodebry. Hvorvidt bøker som får støtte fra lærebokutvalget skal kunne rapporteres eller ei ble et av diskusjonstemaene på seminaret.

Årets oppstartseminar ble avholdt på Scandic Solli, Oslo

CRIStin-sekretariatet og Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) stod som arrangører for årets oppstartseminar, som gikk av stabelen 30. oktober. 

Først ut på programmet var justeringen av publiseringsindikatoren som er den store endringen i årets rapporteringsinstruks. I Statsbudsjettet ble det lagt fram en ny løsning for poengberegning av vitenskapelige publikasjoner på institusjonsnivå. Dette skal gi bedre balanse mellom fagene og stimulere til mer samarbeid. Løsningen vil gjelde fra og med rapportering av 2015-publikasjoner. Gunnar Sivertsen fra Det nasjonale publiseringsutvalgets arbeidsutvalg presenterte den justerte poengberegningen og bakgrunnen for at ny metode er blitt utarbeidet.

– En av konsekvensene ved ny metode, er at den ikke lenger kan brukes direkte på individnivå. Det er fortsatt mulig å bruke indikatoren til lokale formål, men nå må institusjonen selv finne metoden og begrunne hensiktsmessigheten, sier Sivertsen. 

Gunnar Sivertsen i panelsesjonen
Gunnar Sivertsen i panelsesjonen om kriterier, holdepunkter og gråsoner

I panelsesjonen skapte støtten fra Lærebokutvalget diskusjon. I årets rapporteringsinstruks er det kommet en presisering fra Det nasjonale publiseringsutvalget som KD stiller seg bak. Presiseringen gjelder bøker som har mottatt støtte fra Lærebokutvalget, disse skal normalt ikke rapporteres. Forlagene var til stede på seminaret og representert i panelet. De mente dette vil vanskeliggjøre rekrutteringen av lærebokforfattere, og at dette igjen vil kunne føre til færre utgivelser av lærebøker. De kunne vise til eksempler der lærebøker som ikke hadde fått publikasjonspoeng paradoksalt nok var blitt fjernet fra pensumlistene ved enkelte institusjoner. 

I panelsesjonen belyste Gunnar Sivertsen fra Det nasjonale publiseringsutvalget gråsoner knyttet til vurderingen av bøker. 

– Institusjonene har ansvar for å følge særlig de to første punktene i definisjonen på vitenskapelig publisering. De sier at publikasjonen skal presentere ny forskning og være vitenskapelig i innhold og form. Disse kravene må vurderes i henhold til forskersamfunnets krav til god forskning i vedkommende fag, og ikke i forhold til ytre kjennetegn som baksidetekst, tittel, markedsføring eller distribusjon, sier Sivertsen. 

Til hjelp i dette arbeidet, anbefalte fagleder Marit Henningsen ved CRIStin-sekretariatet å opprette lokale 'publiseringsutvalg' og involvere forskningsledelsen ved institusjonene i vurdering av vanskelige saker. 

 

 

Publisert 18. nov. 2015 15:43