Oppgradering av CRIStin

Vi har i løpet av sumaren oppgradert den delen av CRIStin-systemet som inneheld publikasjonar og personprofilar (CRIStin 1.0).

Eit par institusjonar har tidligare i år meldt at dei har blitt logga av systemet medan dei registrerar eit resultat. Oppgraderinga som er gjort skal ha løyst dette. Om dykk likevel skulle oppleve å verte logga av medan dykk held på å utføre ei arbeidsoppgåve (ikkje tidsavbrot), ta kontakt med dykkar lokale superbrukar, slik at dei kan melde saken vidare til CRIStin.

Kontaktinformasjon til dykkar lokale superbrukar: http://www.cristin.no/cristin/cristin-institusjoner/

Publisert 7. sep. 2015 13:44 - Sist endret 7. sep. 2015 13:44