Behov for kunnskap om e-bøker?

CRIStin lanserer nå en kunnskapsside om vitenskapelige e-bøker.

Ved CRIStins konsortieteam, som forhandler avtaler til e-ressurser, har det blitt etablert et e-bokprosjekt.

Et resultat fra første fase med kartlegging er denne kunnskapssiden.

Prosjektet har hatt som mål å samle nasjonal kunnskap på feltet i første fase. I tillegg tar prosjektet for seg fremtidige behov tilknyttet anskaffelse og lån av vitenskapelige e-bøker ved norske deltagerinstitusjoner tilknyttet bibliotekskonsortiene.

Kunnskapssiden er ment som en introduksjon til anskaffelse av vitenskapelige e-bøker, og er noe vi håper våre deltagere kan dra nytte av.

– Relevant med kriterieforslag

Siden inneholder blant annet en oversiktlig FAQ ("Hva behøver jeg å vite om e-bøker?"), og en side med forslag til tilgangskriterier ved den enkelte institusjon. I tilbakemeldingsrunder for kunnskapssiden er det særlig disse to sidene som deltagerinstitusjonene ved CRIStin har trukket fram som relevante.

Målet med undersiden for tilgangskriterier er å oppfordre institusjonene til å starte diskusjonen om hva som er relevante tilgangskriterier for innkjøp/lån av e-bøker hos dem.

Det finnes også en oversikt over andre institusjoner sine tilgangskriterier under Verktøy-siden, med gode eksempler, relevant litteratur samt en oversikt over hvor du kan finne gratis e-bøker.

Komme med tilbakemelding?

En oversiktsside med nåværende avtaler for e-bøker gjennom CRIStins konsortieavtaler finnes også.

Kunnskapssiden svarer til et av prosjektets fokusområder i første fase; å beskrive ulike distribusjonsmodeller, prismodeller, innkjøpsmodeller og lånemodeller.

Dersom du har tilbakemelding på nettsiden eller e-bokarbeidet ved CRIStin, eller skulle se noe du savner, må du gjerne kontakte Eirin Konstad Nilsen eller konsortieteamet@cristin.no.

Publisert 1. des. 2015 13:00 - Sist endret 11. des. 2015 09:47