Høydepunkter fra ICOLC-konferansen

Flaskehalser i konsortieforhandlinger og Open Access-utviklingen førte til diskusjoner da den årlige konferansen for the International Coalition of Library Consortia (ICOLC) gikk av stabelen i Oslo.

OMVISNING: Under mottagelsen ved Domusk Bibliotheca, Juridisk bibliotek.
OMVISNING: Under mottagelsen ved Domus Bibliotheca, Juridisk bibliotek.

ICOLC utgjør en viktig møteplass for bibliotekskonsortier fra hele verden, og hvert år arranger koallisjonen en konferanse i Europa. I år var Oslo vertsplass for konferansen, som ble holdt 4.-7. oktober med Helsebiblioteket og konsortieteamet ved CRIStin som arrangører.

programmet utpekte det seg temaer som overgangen til Open Access, paneldiskusjon om framtiden til agenter i konsortiesammenheng, erfaringer med brukerstatistikk og konsortiesamarbeid på tvers av ulike land.

Hvordan skal overgangen til Open Access se ut?

Max Planck-instituttet publiserte en studie tidligere i år hvor de tar for seg hvor vidt man kan sikre en global overgang fra den tradisjonelle tidsskriftmodellen i retning Open Access. Foredragsholder Ralf Schimmer fra Max Planck påpekte hva konsortiene kan gjøre i denne sammenheng på den første dagen av konferansen.

– Rapporten viser at overgangen til Open Access ikke nødvendigvis vil koste mer – det finnes allerede penger i systemet for den tradisjonelle tidsskriftmodellen. Konsortienes rolle framover kan derfor være å tilrettelegge for nye modeller, sier Schimmer.

I desember vil Max Planck-instituttet arrangere en konferanse om hvordan overgangen til Open Access kan foregå raskere i global sammenheng. De inviterte deltagerne representerer internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner. Her vil også representanter fra Open Access-teamet ved CRIStin delta og rapportere fra.

SpringerNature-sammenslåingen i retning Open Access

Tirsdag var den nye CEOen (daglig leder) for SpringerNature, Derk Haank, invitert til å snakke om forlagssammenslåingen. Haank tok for seg hvilke implikasjoner dette har i konsortiesammenheng, og understreket at overgangen til Open Access vil skje trinnvis for deres del.

FOREDRAG: Ivar Torgersen fra CRIStin om publiseringskostnader.
FOREDRAG: Ivar Torgersen fra CRIStin om publiseringskostnader.

– Sammenslåingen av de to forlagene vil ikke innebære store forandringer for dere – det vil fortrinnsvis være “business as usual”. Når det kommer til nye Open Access-avtaler er det viktig å ta dette steg for steg. I SpringerNature vil vi sakte men sikkert ta for oss hvert enkelt land i forhandlinger om nye modeller,sier Haank.

Konsortieteamet og Open Access-teamet ved CRIStin er på sin side i dialog med SpringerNature, for å se på hvilke muligheter som finnes for våre deltagere.

– ICOLC en viktig møteplass

Årets ICOLC-konferanse hadde deltagere fra 31 land, og innlegg fra konsortier basert i både Europa, Afrika, Nord-Amerika og Asia. CRIStin-konsortiet var representert med innlegg om publiseringsavgifter (APCer) ved Ivar Torgersen, diskusjon om Nordlic-samarbeidet (Nils Andenæs) og såkalt “Battlefield-session” om forhandlingsstatus (Nils Andenæs).

ICOLC er en viktig møteplass for konsortieteam verden over. Den rivende utviklingen tilknyttet den tradisjonelle tidsskriftmodellen gjør det viktig med transnasjonale møteplasser, særlig etter hvert som internasjonale forlag får stadig større makt og står foran sammenslåinger. I norsk kontekst medfører den uheldige budsjettsituasjonen for norske fag- og forskningsbibliotek at det er desto viktigere med møteplasser som gagner konsortiearbeidet.

For å nå våre mål, på vegne av våre deltagerinstitusjoner, kan ICOLC være en viktig møteplass for erfaringsdeling om utfordringer i forhandlingsprosessene, Open Access-utviklingen, lisensspørsmål, og hvordan forhandle ned prisstigninger.

 

UTSIKT: Deltagere før konferansemiddag på tirsdag.
UTSIKT: Deltagere før konferansemiddag på tirsdag.
Publisert 30. okt. 2015 09:34 - Sist endret 15. nov. 2017 13:10