Høyringssvar til rapport om finansiering av universitet og høgskular

CRIStin er invitert til å gi innspel til rapporten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler", skrive av ei ekspertgruppe oppnemnd av Kunnskapsdepartmentet i april 2014.

Ekspertgruppa fekk i oppdrag å vurdere dagens finansieringsordning og kome med konkrete anbefalingar til korleis universitet og høgskular bør vere finansiert i framtida.

CRIStins høyringssvar: Høringssvar til rapport om finansiering av universiteter og høyskoler (PDF, 2MB)

Rapporten frå Ekspertgruppa: "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill: Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler": https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rapport-om-finansiering-av-universiteter-og-hoyskoler/id2358272/

Publisert 11. feb. 2015 14:04