EU støtter Open Access-publisering for FP7

Forskningsprosjekter i EUs syvende rammeprogram (FP7) kan nå søke om å få dekket kostnadene for å gjøre resultatene åpent tilgjengelig. Dette tilbys gjennom OpenAIRE2020 sin FP7 Post-grant Open Access Pilot.

Man kan få støtte for totalt tre publikasjoner per prosjekt. Piloten dekker publiseringskostnader på inntil 2000 EUR for artikler, og inntil 6000 EUR for monografer.

Hva er kriterier for støtte?

For å motta post-grant-støtte må en publikasjon oppfylle følgende kriterier:

  • Prosjektet kan ikke ha blitt avsluttet for mer enn to år siden
  • Kun publikasjoner i fullt åpne tidskrifter støttes, såkalt gull Open Access tidsskrifter

For å søke om støtte, og lese mer om kriteriene for kvalifisering:
https://postgrantoapilot.openaire.eu
 

Publisert 2. okt. 2015 13:16