Elsevier og Nederland inngår Open Access-avtale

Forlaget Elsevier og the Association of Universities in the Netherlands (VSNU) har kommet til enighet om en treårig Open Access-avtale.

Nederland er et foregangsland når det kommer til prinsippet om åpen tilgang. Kunnskapsminister Sander Dekker har uttalt at 40 prosent av all vitenskapelig publisering skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2016, og at all nederlandsk forskning skal være Open Access innen 2024.

Forhandlingene til den nederlandske universitetsorganisasjonen VSNU, som representerer 14 nederlandske universitet, og forlaget Elsevier om en ny avtale har lenge stått i stampe.

I dag kom imidlertid nyheten om at en avtale for 2016 har blitt inngått. Avtalen er treårig, og vil ferdigstilles i nær framtid, skriver VSNU i en pressemelding.

– Avtalen er gode nyheter for Nederland

I pressemeldingen omtaler hovedforhandler Gerard Meijer avtalen som gode nyheter for Open Access i Nederland.

– Dette gir akademikere ved nederlandske universiteter abonnementstilgang til Elsevier-tidsskrifter, og gir dem igjen mulighet til å publisere Open Access i et utvalg av disse tidsskriftene. De nederlandske universitetene har som mål å gjøre 30 prosent av sine forskeres publikasjoner Open Access innen 2018, og denne avtalen gjør det mulig å komme dit, sier Meijer.

I retning Open Access i Norge

I Norge har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forpliktet seg til norsk deltagelse i et nytt EU-samarbeid om Open Access.

– Vi forplikter oss til å være i front og slåss for åpen tilgang til forskning. Det er mange land som snakker om åpen tilgang, men det er ingen selvfølge at de i realiteten ønsker å gjøre det som trengs, uttalte Røe Isaksen i en artikkel i Klassekampen i november. 

Kunnskapsdepartementet vil også sette ned et utvalg som skal utarbeide nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. CRIStin går inn i rollen som sekretariat for utvalget. 

Publisert 10. des. 2015 18:38