Vitskapelege e-bøker – nordisk konferanse i København 1. - 2. oktober

Danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker (DFFU) er i oktober arrangørar av konferansen «Scholarly e-books in your native language – Why, why not or when?».

Det er ei mangelvare med e-bøker på dei nordiske språka som er relevante, tilgjengelege og til overkommelige prisar. Konferansen er den første i sitt slag.

Den har til føremål å samle tilsette frå forlag, aggregatorar og bibliotekarar for å utveksle idear og behov, og dessutan for å diskutere moglegheiter for vitskapelege e-bøker.

For meir informasjon:

Påmeldingsfrist er 18. september 2015.

Publisert 9. juli 2015 10:29 - Sist endret 26. okt. 2015 16:02