CRIStin og Forskningsrådet svarer på Open Access-kritikk i Aftenposten

Med utgangspunkt i forskerne Michael Bretthauer og Erlend Hem sin kritikk mot Open Access-publisering i Aftenposten tirsdag 3. november, kommer daglig leder Katrine Weisteen Bjerde ved CRIStin og administrerende direktør Arvid Hallén i Norges Forskningsråd nå med et tilsvar.

Forskerne Michael Bretthauer og Erlend Hem skriver i sin kommentar «Vi trenger ikke flere tidsskrifter» i Aftenposten at utviklingen av åpen tilgang er et feilsteg, og at "røvertidsskrifter" lurer godtroende forskere.

Hallén og Bjerde kommer torsdag 5. november med deres svar på Open Access-kritikken, som de klassifiserer som utdatert. I kommentaren i Aftenposten framholder de blant annet at den etterlyste diskusjonen om nye modeller for vitenskapelig publisering er i full gang, og at nasjonale og internasjonale registre gir god støtte for forskere som ønsker å holde seg unna useriøse aktører.

– Det er bred enighet om at dagens abonnementsmodell er moden for utskiftning. Diskusjonen om åpen tilgang har kommet mange steg videre de siste årene. Fremover bør den handle om hvordan den innrettes på måter som forskningen og samfunnet er tjent med, skriver Hallén og Bjerde i deres kommentar i Aftenposten.

Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo har også skrevet svar til den opprinnelige artikkelen i Aftenposten, det samme har forsker Gisle Hannemyr.

Publisert 5. nov. 2015 16:26