NVI-rapportering 2015 og justeringer av publiseringsindikatoren

I forslag til statsbudsjettet 2016 som ble lagt fram nå i oktober, orienterte regjeringen om at det vil bli en justering av publiseringsindikatoren. Justeringen medfører ingen endringer i hva institusjonene skal rapportere i CRIStin-systemet. Institusjonene skal rapportere etter de samme retningslinjene som tidligere år. Poengberegningen for de enkelte publikasjonene vil endres i de sektorene som berøres, og vil gjelde for rapporteringen av 2015-publikasjoner.

Foreløpig er justeringen besluttet innført i UH- og helsesektoren. Disse sektorene får nå identisk beregningsmåte for publiseringsindikatoren. Forskningsrådet har ikke avsluttet sin vurdering av om endringene også skal gjelde for instituttsektoren.

Metoden for å beregne publiseringsindikatoren justeres i tråd med anbefalingene fra Det nasjonale publiseringsutvalget. Den nye metoden vil bli brukt i budsjettet for 2017 på grunnlag av data for vitenskapelig publisering i 2015.

Vi kommer med mer detaljert informasjon om hvordan den nye ordningen vil håndteres så snart det foreligger en avklaring også for instituttsektoren.

Publisert 23. okt. 2015 15:41 - Sist endret 27. okt. 2017 13:35