2015

Publisert 17. des. 2015 15:36

Vi kommer til å ha redusert bemanning i julen for å avvikle mest mulig ferie i en rolig periode. Vi kommer til å sjekke e-post, men dere kan dessverre ikke forvente å få rask respons med mindre det er en hastesak. Vi er på plass, og vil fungere som normalt igjen fra og med mandag 4. januar.

Publisert 11. des. 2015 11:09

Forenklet struktur og nytt innhold er noe av det nye du nå finner på Open Access-nettsidene.

Publisert 10. des. 2015 18:38

Forlaget Elsevier og the Association of Universities in the Netherlands (VSNU) har kommet til enighet om en treårig Open Access-avtale.

Publisert 1. des. 2015 13:00

CRIStin lanserer nå en kunnskapsside om vitenskapelige e-bøker.

Publisert 25. nov. 2015 14:56

Fredag 4. desember flytter CRIStin fra forskningsveien 3b til Fridtjof Nansens vei 17/19 (Majorstuen). 

Publisert 18. nov. 2015 15:43

Den varslede lanseringen av ny versjon av CRIStins prosjektkatalog med integrering av helseprosjektene blir dessverre utsatt. 

Publisert 18. nov. 2015 15:43

CRIStin-sekretariatet arrangerte nylig sitt årlige oppstartseminar, denne gangen med bøker som tema. Hvilke bøker som kan, og hvilke som ikke kan rapporteres fører hvert år til hodebry. Hvorvidt bøker som får støtte fra lærebokutvalget skal kunne rapporteres eller ei ble et av diskusjonstemaene på seminaret.

Publisert 12. nov. 2015 14:57

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen ble i et møte med statssekretæren i det nederlandske utdanningsdepartementet Sander Dekker enig om et europeisk samarbeid for å gjøre forskningsartikler åpent tilgjengelig, skriver Klassekampen. 

Publisert 5. nov. 2015 16:26

Med utgangspunkt i forskerne Michael Bretthauer og Erlend Hem sin kritikk mot Open Access-publisering i Aftenposten tirsdag 3. november, kommer daglig leder Katrine Weisteen Bjerde ved CRIStin og administrerende direktør Arvid Hallén i Norges Forskningsråd nå med et tilsvar.

Publisert 30. okt. 2015 09:34

Flaskehalser i konsortieforhandlinger og Open Access-utviklingen førte til diskusjoner da den årlige konferansen for the International Coalition of Library Consortia (ICOLC) gikk av stabelen i Oslo.

Publisert 23. okt. 2015 15:41

I forslag til statsbudsjettet 2016 som ble lagt fram nå i oktober, orienterte regjeringen om at det vil bli en justering av publiseringsindikatoren. Justeringen medfører ingen endringer i hva institusjonene skal rapportere i CRIStin-systemet. Institusjonene skal rapportere etter de samme retningslinjene som tidligere år. Poengberegningen for de enkelte publikasjonene vil endres i de sektorene som berøres, og vil gjelde for rapporteringen av 2015-publikasjoner.

Publisert 2. okt. 2015 13:16

Forskningsprosjekter i EUs syvende rammeprogram (FP7) kan nå søke om å få dekket kostnadene for å gjøre resultatene åpent tilgjengelig. Dette tilbys gjennom OpenAIRE2020 sin FP7 Post-grant Open Access Pilot.

Eksempel på visning i Tableau - internasjonalt samarbeid
Publisert 2. okt. 2015 08:29

cristin.no/statistikk har vi lagt ut nye visningssider for statistikk. Data er hentet fra CRIStin-systemet, og visualisert ved hjelp av et visnings- og analyseverktøy for statistikk.

CRIStin 2.0
Publisert 11. sep. 2015 15:25

Ny versjon av CRIStins prosjektkatalog får tilsendt helseprosjekter fra SPREK, som er saksportalen for Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 7. sep. 2015 13:44

Vi har i løpet av sumaren oppgradert den delen av CRIStin-systemet som inneheld publikasjonar og personprofilar (CRIStin 1.0).

Publisert 9. juli 2015 10:29

Danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker (DFFU) er i oktober arrangørar av konferansen «Scholarly e-books in your native language – Why, why not or when?».

Publisert 26. mai 2015 10:27

Munin-konferansen er ein årleg konferanse om vitskapleg publisering med ei Open Access-vinkling. Årets konferanse vert halde 30. november - 1. desember 2015 ved UiT - Noregs Arktiske Universitet. Munin-konferansen har internasjonal rekkjevidde og tiltrekker seg deltakarar frå land både innanfor og utanfor Norden, i tillegg til deltakarar frå Noreg.

Publisert 14. apr. 2015 10:38

CRIStin har de siste ukene vært utsatt for irregulær datatrafikk som har medført at systemet har vært midlertidig utilgjengelig i korte perioder.

Publisert 25. mars 2015 09:04

Vi i CRIStin vil gratulere vår styreleder Curt Rice med jobben som rektor ved HiOA. 

Publisert 12. feb. 2015 13:44

Fyrste utgåve av handboka blei publisert i 2011, og i 2014 blei det beslutta å foreta ein revisjon av handboka.

Publisert 11. feb. 2015 14:04

CRIStin er invitert til å gi innspel til rapporten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler", skrive av ei ekspertgruppe oppnemnd av Kunnskapsdepartmentet i april 2014.