Lansering av CRIStin Prosjektkatalog 16. juni 2014

Vi er glade for å kunne melde om lansering av den nye Prosjektkatalogen. Dette er første steg på veien til et helt nytt CRIStin-system.

Planlagte versjoner

Den første versjonen av Prosjektkatalogen er ment som en forbedring for de som allerede har registrert prosjekter i det nåværende systemet. I løpet av høsten kommer neste planlagte versjon av Prosjektkatalogen med funksjonalitet rettet mot Helsesektorens behov. Mellom disse to hovedversjonene vil vi løpende rette feil og gjøre forbedringer.

Forenkling

Den nye prosjektkatalogen har ny funksjonalitet som gjør den enklere i bruk enn den gamle. Blant annet får du forslag til treff mens du søker etter personer, institusjoner og emneord, og du kan søke på CRIStin prosjekt-ID, prosjektleder og ansvarlig enhet, for å nevne noe. I tillegg blir det enklere å knytte publikasjoner og resultater til et prosjekt, og du kan lenke relaterte prosjekter sammen. Dette håper vi vil gi bedre eksponering av FoU-aktiviteten ved institusjonene.

Gammelt og nytt CRIStin-system side om side

Etter hvert vil mer og mer av CRIStin-systemet flyttes over på ny teknologi. I en overgangsfase vil de to systemene leve side om side. Begge systemene arbeider mot de samme dataene, og brukernavn og passord er det samme begge steder. Vi jobber med å gjøre overgangsfasen så kort som mulig.

Ryddeprosess

For å sikre god datakvalitet stiller den nye prosjektkatalogen strengere krav til informasjonsinnhold for at prosjekter skal bli synlige. Den kan skille mellom upubliserte og publiserte prosjekter, og de prosjektene som i dag ikke oppfyller minstekravet vil etter lansering ligge upublisert. Det er ved lansering om lag 3200 prosjekter som oppfyller kravet for publisering. Dette tallet vil stige jevnt og trutt utover høsten i forbindelse med at det pågår et ryddearbeid for å komplettere informasjon i de mangelfulle prosjektene.

Hjelp og brukerstøtte

Dersom du trenger hjelp til å registrere i CRIStin, påloggingsinformasjon eller lignende, kan du ta kontakt med din lokale superbruker.  Liste over alle superbrukerne ved de forskjellige CRIStin-institusjonene: http://www.cristin.no/cristin/cristin-institusjoner/

Vi er avhengige av og er alltid glade for innspill eller forslag til forbedringer av CRIStin. Hvis du har innspill, kan du fylle ut vårt nettskjema: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/innspill/

Mer informasjon om videreutvikling av CRIStin-systemet: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/

Publisert 6. juni 2014 15:17 - Sist endret 6. juni 2014 15:35