Resultater for NVI-rapporteringen 2013

De endelige tallene fra NVI-rapporteringen 2013 er nå lagt ut på våre nettsider sammen med vår erfaringsrapport for NVI-rapporteringen av 2013-publikasjoner. Alt i alt gikk rapporteringen bra, og alle CRIStin-institusjonene kom vel i havn. Vi har likevel noen forslag til ytterligere forbedringer til neste års rapportering, og disse tar vi opp i erfaringsrapporten.

Resultatene og erfaringsrapporten finner du her: http://www.cristin.no/cristin/statistikk/resultater-tidligere-ar/nvi-resultater2013/index.html

Dersom du har innspill utover det vi har kommentert på i vår erfaringsrapport, setter vi pris på en tilbakemelding på dette. Send oss et innspill/forslag til forbedringer via vårt nettskjema: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/innspill/

Publisert 9. mai 2014 13:17 - Sist endret 21. sep. 2015 13:02