CRIStins nye prosjektkatalog er lansert i dag

Vi har nå lansert den nye prosjektkatalogen. Dette er det første steget på veien til et helt nytt CRIStin-system.

Ny prosjektkatalog

Denne første versjonen av Prosjektkatalogen er ment som en forbedring for de som allerede har registrert prosjekter i det nåværende systemet. I løpet av høsten planlegger vi en versjon med funksjonalitet rettet mot Helsesektorens behov. Mellom disse to hovedversjonene vil vi løpende rette feil og gjøre forbedringer.

Forenkling

Prosjektkatalogen har ny funksjonalitet som gjør den enklere i bruk enn den gamle. Blant annet får du forslag til treff mens du søker etter personer, institusjoner og emneord, og du kan søke på CRIStin prosjekt-ID, prosjektleder og ansvarlig enhet, for å nevne noe. I tillegg blir det enklere å knytte publikasjoner og resultater til et prosjekt, og du kan lenke relaterte prosjekter sammen. Dette håper vi vil gi bedre eksponering av FoU-aktiviteten ved institusjonene.

Hvor finner du prosjektkatalogen?

For å komme inn i den nye prosjektkatalogen kan du enten gå via dagens CRIStin og velge "Prosjekter" i venstremenyen. Her vil du få lenken til den nye prosjektkatalogen. Ved å klikke på lenken, vil prosjektkatalogen åpnes i et nytt vindu. Eller du kan selvsagt gå direkte til den nye prosjektkatalogen: https://www.cristin.no/app/projects/

To systemer i en periode

I en overgangsfase vil de to CRIStin-systemene eksistere side om side, og gi tilgang til ulike tjenester. Du kan søke etter prosjekter, eller logge inn og opprette et prosjekt i det nye systemet (CRIStin 2.0).

Det gamle systemet (dagens CRIStin 1.0) håndterer fortsatt alle de andre tjenestene. Her kan du søke etter publikasjoner eller personer registrert i CRIStin, eller logge inn og registrere dine forskningsresultater. Brukernavnet og passordet er likt i begge systemene, og du arbeider mot den samme databasen. De som logger inn via Feide har «Single Sign On», dvs. innlogging i ett system gjør at du er logget inn i begge.

Tjenestene i dagens CRIStin-system vil gradvis flyttes over til CRIStin 2.0 inntil dagens CRIStin-system kan fases helt ut. Vi jobber med å gjøre denne overgangsfasen så kort som mulig, men det vil nok strekke seg inn i 2016.

Hjelp og brukerstøtte

Dersom du trenger hjelp til å registrere i CRIStin, påloggingsinformasjon eller liknende, kan du ta kontakt med din lokale superbruker.  Se listen over alle superbrukerne ved de forskjellige CRIStin-institusjonene her: http://www.cristin.no/cristin/cristin-institusjoner/

Den nye prosjektkatalogen vil oppdateres jevnlig, med feilrettinger og forbedret funksjonalitet. Vi er avhengige av og er alltid glade for innspill eller forslag til forbedringer av CRIStin. Hvis du har innspill, kan du fylle ut vårt nettskjema: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/innspill/

Mer informasjon om videreutvikling av CRIStin-systemet: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/

Publisert 16. juni 2014 15:37 - Sist endret 29. des. 2015 14:58