Huskeliste for innmelding av saker til Tvisteutvalget

I saker der to eller flere samarbeidende institusjoner er uenige om en gitt publikasjon er vitenskapelig og rapporterbar eller ikke, kan man melde saken til Tvisteutvalget.

For å melde inn publikasjonen send over et formelt saksfremlegg som består av:

- postnummer
- et fremlegg av uoverensstemmelse
- kopi av relevant underlagsmateriale (for eksempel artikkel, relevante kolofonsider, relevante kapitler, relevant omtale på utgivers nettsider)

Vær vennlig og sørg også for at andre involverte institusjoner mottar kopi av deres henvendelse til tvisteutvalget.

VIKTIG: Sørg for at uttallelesen fra din institusjonen som tas med i saksfremlegget er godt forankret hos faglig ledelse ved din institusjon.

 

Saker må meldes inn fra de rapporterende institusjonene v/institusjonell superbruker til Cristin-sekretariatet innen 1. mars.

Publisert 15. feb. 2013 13:42