Fagdag om åpne vitenarkiver

CRIStin og Universitetet i Tromsø inviterer til en fagdag i Tromsø den 19.februar 2013 om åpne vitenarkiver. Målgruppe er ansatte ved universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak som har eller vurderer et åpent vitenarkiv for sine publikasjoner.

Påmelding er gratis.

Bakgrunn:

Den norske regjering har en prinsipiell holdning om at "alle vitenskapelige artikler som er resultat av offentlig finansiert forskning, skal være åpent tilgjengelige" (St.mld. 30, 2008-2008). Stadig flere finansieringskilder har begynt å legge føringer for at forskningen de finansierer skal gjøres åpent tilgjengelig, enten gjennom publisering i åpne, fagfellevurderte tidsskrift (Open Access tidsskrift), eller gjennom tilgjengeliggjøring i åpne vitenarkiver. Norges Forskningsråd har et slikt krav om forskningen de finansierer, og man ser et økt krav om åpen tilgjengelig forskning også i andre land.

Også mange institusjoner har en policy om å gjøre egen forskning åpent tilgjengelig. Det er derfor viktig å gi forskerne muligheter for å gjøre egen forskning tilgjengelig i et åpent vitenarkiv. Det er vanlig at tidsskrifter og utgivere tillater at forskerne gjør bruk av slik åpne vitenarkiver for tilgjengeliggjøring og spredning av godkjente versjoner av  vitenskapelige artikler. Via høsting av NORA samt andre, internasjonale søketjenester, får innholdet i vitenarkivene en utmerket spredning som gir økt synlighet for institusjonens forskning.

Temaer for dagen:

  - Prinsipper for egenarkivering
  - Hvilken versjon
  - Forfatteravtaler
  - Hva bidrar CRIStin med?
  - Hva tilbyr Bibsys Brage
  - Nettverksbygging lokalt

De første punktene er det ansatte ved UiT som vil ha det faglige ansvaret for, basert på de erfaringene de har med UiTs arkiv Munin. Nina Karlstrøm vil informere om CRIStins arbeid med Open Access, og BIBSYS vil presentere arkivtjenesten Brage.

Fagdagen i Tromsø er den første av en planlagt rekke regionale fagdager om vitenarkiver. 


Velkommen til en dag vi håper vil gi faglig kunnskap om og påfyll av forhold som vil bidra til å gjøre forskningen åpen og tilgjengelig for alle! 


Svarfrist: 10.februar
Send e-post med påmelding Emma Margret Skåden: emma-margret.skaaden@uit.no

Eventuelt per telefon:
Emma Margret Skåden: emma-margret.skaaden@uit.no, tlf 776 44902
Jan Erik Frantsvåg: jan.e.frantsvag@uit.no, tlf 776 44950
Leif Longva: leif.longva@uit.no, tlf 776 46255

Publisert 11. jan. 2013 15:07 - Sist endret 19. jan. 2013 11:31