Skjema for innrapportering av institusjoner

Om en viktig samarbeidspartner for din institusjon mangler i CRIStin, kan dere melde den inn til institusjonsregisteret. For å forenkle innmeldingen har vi laget et skjema (pdf), der dere kan fylle ut informasjonen vi trenger for å opprette institusjonen i registeret.

Hva legges inn i registeret?

Vi registrerer det meste av norske institusjoner og bedrifter som meldes inn.

For utenlandske institusjoner skal man kun registrere på det overordnede nivået til institusjonen, i CRIStin. For eksempel: Harvard School of Dental Medicine er en underenhet til Harvard University, og skal da registreres på en post som Harvard University. Meld derfor inn hovednivået til insitusjonen du savner, selv om adressen som står på publikasjonen er på et lavere nivå i institusjonshierarkiet.

Dersom en bidragsyter til en publikasjon har tilknytning til en liten, utenlandsk institusjon, kan man også registrere adressetilhørighet som landet institusjonen befinner seg i.
 

Last ned og send inn skjema

Se vår FAQ for informasjon om hvordan dere laster ned skjemaet og sender det inn.

Publisert 5. feb. 2013 15:57 - Sist endret 19. okt. 2017 13:02