Årsplanen for 2013

CRIStin-organisasjonens årsplan for 2013 er nå lagt ut på våre nettsider.

"Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor den enkelte gruppe.

Den store milepælen for CRIStin i 2012 var å gjennomføre første regulære NVI-rapportering for alle tre sektorer samlet. I 2013 flyttes fokus til videreutvikling av både CRIStin-systemet og av hele organisasjonen. Fra å ha hovedfokus på leveranser til myndighetene vil vi i 2013 dreie oppmerksomheten til å levere nyttige verktøy til institusjonene og forskerne og mot gjenbruk av data i CRIStin og integrasjon med andre systemer.  

2013 blir det første året med noenlunde normal drift, og også organisasjonen som helhet skal videreutvikles. Organisasjonen skal defineres tydeligere gjennom definering av krav til kompetanse og kapasitet på de ulike områdene og etablering av en funksjons- og bemanningsplan. Forbedring av arbeidsprosesser både internt i CRIStin og i samarbeidet med institusjonene vil også bli et viktig tema.

Til nå har teamene knyttet til konsortieavtalene og til Open Access-arbeidet jobbet relativt uavhengig av hverandre. Fra 2013 vil de to teamene samarbeide nært om flere oppgaver."

 

Hele dokumentet kan lastes ned her: http://www.cristin.no/om/strategi-og-planer/

Publisert 3. apr. 2013 10:46 - Sist endret 27. okt. 2017 13:35