2013 - Side 2

Publisert 22. jan. 2013 10:56
Publisert 22. jan. 2013 09:46
Publisert 21. jan. 2013 10:32
Publisert 11. jan. 2013 15:07

CRIStin og Universitetet i Tromsø inviterer til en fagdag i Tromsø den 19.februar 2013 om åpne vitenarkiver. Målgruppe er ansatte ved universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak som har eller vurderer et åpent vitenarkiv for sine publikasjoner.

Påmelding er gratis.

Publisert 9. jan. 2013 12:40

Forskningsrådet og CRIStin har utarbeidet en forenklet løsning for rapportering av publikasjoner til Forskningsrådet.

Publisert 9. jan. 2013 08:40

Vi arrangerer rapporterinsworkshop torsdag 14. februar. Møtet vil bli holdt ved Park Inn hotellet, Gardermoen, Oslo.

Publisert 4. okt. 2012 13:23

 

Civita har publisert et notat som støtter opp under Open Access

Les notatet: http://www.civita.no/publikasjon/nr-16-2012-open-access-allmenn-tilgang-til-forskningsresultater

Kronikk i Aftenposten (4/10-12) fra forfatteren av Civita-notat, Torkel Brekke:  Slipp forskningen fri! http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Slipp-forskningen-fri-7008008.html

Publisert 26. juni 2012 10:02

Universitetet i Tromsø (UiT) publiserer stadig flere vitenskapelige artikler. Fra 2010 til 2011 økte publikasjonspoengene med nesten 20 prosent

Gå til artikkelen.

Publisert 26. juni 2012 09:58

Rapport for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) for 2011 foreligger nå. - Den presenterer hovedtrekk ved forskningvirksomheten vår og gir en detaljert rapportering for doktorgradsarbeid, forskningsprosjekter og publisering, sier viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik.

Gå til artikkelen.

Publisert 11. juni 2012 14:49

- Som skattebetaler betaler du tre ganger for publisering av forskningslitteratur. Likevel har du ikke nødvendigvis adgang til den, påpeker Lars Wenaas i Cristin.

Gå til artikkelen

Publisert 6. juni 2012 14:26

Forskningsformidlingen ved UiS har gått opp med 30,5 prosent fra 2010 til 2011, og basert på registrert formidlingsvirksomhet i 2011 fordeles to millioner kroner på instituttene i 2013.

Gå til artikkelen.