Vellykket rapporteringsworkshop på Gardermoen

Den 30. mars er det rapporteringsfrist for vitenskapelige publiseringer i CRIStin. I den anledning ble det arrangert rapporteringsworkshop på Park Inn Hotel på Gardermoen 17. februar, der omtrent 90 superbrukere fra universitets- og høg­skole­sektoren, institutt­sektoren og helseforetakene møtte opp.

Omtrent 90 superbrukere fra de forskjellige sektorerne samlets i den senaste rapporteringsworkshopen.

Målgruppen for møtet var superbrukere med ansvar for godkjenning av publikasjoner i CRIStin-systemet, samt årlig rapportering av vitenskapelige publikasjoner i CRIStin. Med støtte fra ansatte i CRIStin-sekretariatet, fikk superbrukere ved de ulike enhetene en gjennomgang av rapporteringsrutiner, og av hvordan de godkjenner og kvalitetssikrer publikasjoner fra sine institusjoner og forskere. I tillegg fikk superbrukerne også sjansen å stille spørsmål og diskutere med hverandre hvordan man kan lage forbedringer i systemet og i rapporteringsprosessen.

Blant de fremmøtte var Sandrine Schuhler-Slotten, superbruker ved Sørlandet Sykehus HF. Hun har vært på flere CRIStin-møter tidligere. For henne er det viktig med felles arbeid med rapportering fordi hun blir motivert til å komme i gang.

«Å arbeide sammen med rapportering gjør at man sparer resurser. Dessuten gir det superbrukerne et personlig forhold til hverandre og til CRIStin,» sier Anne Lindebjerg fra Uni Research.

Også CRIStin-sekretariatet verdsetter at workshopene gir aktørene mulighet for å møtes ansikt til ansikt i stedet for å kun kommunisere via telefon og e-post.

«Den fysiske kontakten bidrar til dialoger som gir oss overblikk over hva brukene mener er viktig,» sier Ragnar Edgren Pettersen, overingeniør ved CRIStin.

For nye brukere, som eksempelvis Kristian Nielsen fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), var workshopen en bra introduksjon til hans fremtidige arbeidsoppgaver.

«Til forskjell fra tradisjonelle forelesninger som fort kan bli veldig kjedelige, har dagens workshop vært produktivt blant annet fordi vi har fått medvirke i diskusjoner både med hverandre og med CRIStin,» mener Nielsen.

For Trude Vestby fra Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH), er hvert CRIStin-møte en sjanse for oppdatering og friske opp igjen det man kan fra før. For henne er det er viktig å kunne høre hva andre spør om og lære av denne informasjonen.

Temaer fra workshopen var blant annet hvordan samarbeidet mellom CRIStin og superbrukere kan optimaliseres og hvordan man kan forbedre og underlette rapportering.

Publisert 21. feb. 2012 08:35 - Sist endret 20. okt. 2017 14:27