CRIStin sterkt rammet av streiken

Etter opptrappingen av streiken i offentlig sektor tirsdag 29. mai er bemanningen ved CRIStin sterkt redusert på flere områder.

Streiken innebærer at all Open Access-aktivitet står stille, at to av tre ansatte i konsortie-teamet ikke er i arbeid, samt at det er ytterligere begrensninger i bemanningen på brukerstøtte for CRIStin-systemet. Vi ber om at dere i denne perioden kun tar kontakt om saker som haster. Vi oppfordrer også (uavhengig av streiken) til å bruke våre nettsider for svar på ofte stilte spørsmål, samt brukerveiledninger for CRIStin-systemet: http://www.cristin.no/ressurser/sporsmal-og-svar/. Samtidig ber vi dere bruke felles e-postadresser (sekretariatet(at)cristin.no, openaccess(at)cristin.no og konsortieteamet(at)cristin.no) ved sending av e-post.  

Vi beklager den ulempen streiken medfører, og håper på å være fullbemannet så snart som mulig.

 

 

 

Publisert 31. mai 2012 13:27 - Sist endret 19. okt. 2017 12:58