Proposisjon til Stortinget: Endring i universitets- og høyskoleloven

Endelig er den såkalte "NVI-loven" fremmet for Stortinget. Formålet med loven er å sikre entydig identifikasjon av forskere i CRIStin på tvers av institusjoner og sektorer. Her kan du lese proposisjonen og selve lovteksten.

Publisert 12. mars 2012 13:06 - Sist endret 22. sep. 2015 12:37