Friskt blod inn i CRIStins konsortieteam

Karen Selma Mariendal erstatter Margareta Grahn, og startet hos CRIStin 9. januar. Hun har bakgrunn som pedagog, selger/markedsfører i ulike sammenhenger og som forlagsredaktør for Riksmålsordboken i Kunnskapsforlaget.

Nora Haneborg Finne tiltrer i midten av mars som fagleder for konsortieteamet i CRIStin. Hun kommer fra Nasjonalbiblioteket der hun har jobbet som seksjonsleder i Formidlingsavdelingen.

Husk å bruke vår felles e-postadresse konsortieteamet@cristin.no for alle typer henvendelser angående lisensavtalene.

Publisert 18. jan. 2012 10:09