Vellykket NVI-rapportering av vitenskapelige publikasjoner for publiseringsåret 2011

Rapporteringen fra Norsk vitenskapsindeks (NVI) i CRIStin er institusjonenes rapportering av vitenskapelig publisering som del av finansieringssystemet for forskning. For at en publikasjon skal kunne inngå i NVI-rapporten for 2011 må den oppfylle følgende krav: publikasjonen må være vitenskapelig; publikasjonen må være publisert i en godkjent kanal; institusjonens navn må fremgå som forfatteradresse på selve publikasjonen; og publikasjonen må ha 2011 påført som publiseringsår.

For første gang har UH-sektoren, helsesektoren og instituttsektoren gjennomført en felles rapportering der sampublikasjoner godkjennes for rapportering i samarbeid mellom alle deltagende institusjoner. Fellesrapportering har derfor nå kunnet gi ett unikt resultat, der hver publikasjon kun telles én gang i den nasjonale statistikken.

Resultater for NVI-rapporteringen 2011 finner du her: http://www.cristin.no/cristin/statistikk/resultater-tidligere-ar/rapporteringsres-2011/index.html

Gjennomføring av rapporteringen har gått etter planen. Systemet har vært stabilt og har fungert bra, og institusjonene har gjort en flott innsats med kontroll og godkjenning av egne publikasjoner. Også felles godkjenning har gått uten problemer. 

Institusjonene har hatt god nytte av ”generalprøven” helsesektor og instituttsektor gjennomførte 15. september 2011, der vitenskapelige publikasjoner for publiseringsåret 2010 ble registrert og godkjent i CRIStin for å teste selve systemet. Man ønsket også å sikre en god opplæring av superbrukere/rapporteringsansvarlige for disse to sektorene.

CRIStin-sekretariatet gratulerer sine brukerinstitusjoner med meget gode resultater i form av høye tall både for antall publikasjoner og publiseringspoeng. De fleste institusjonene har kunnet registrere stor økning i vitenskapelig publisering. Grunnen til den store veksten kan delvis skyldes en reell vekst i publisering på nasjonal basis, men også overgang til CRIStin som nytt registrerings- og rapporteringsverktøy. Fellessystemet fanger opp flere publikasjoner og sikrer dermed bedre datakvalitet og gir et riktigere bilde av vitenskapelig publisering i Norge.

Norge er det første landet i verden som har én felles database som gir en så omfattende oversikt over publikasjoner skrevet av landets forskere!
 

Publisert 30. apr. 2012 10:08 - Sist endret 21. sep. 2015 12:57