NVI-loven er sanksjonert

I statsråd 22. juni 2012 ble Lov om endring i universitets- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskapelig publisering) sanksjonert, og endringene loven medfører har dermed trådt i kraft. Loven innfører en ny bestemmelse som pålegger CRIStin-institusjonene å rapportere fødselsnummer for forfattere av forskningspublikasjoner til CRIStin for bruk i Norsk Vitenskapsindeks (NVI). Hovedhensikten med loven er å få unik identifisering av forskerne, og dermed sikre at publikasjonene i basen alltid registreres på rett forsker.

Lenke til Loven.

 

 

Publisert 27. juni 2012 14:50 - Sist endret 27. juni 2012 14:51