Nordisk Open Access-møte

I forkant av Universitet i Tromsøs Munin-seminar i november inviterte CRIStin til et eget Open Access møte for de nordiske landene.

Dette møtet var en fortsettelse av de tidligere Open Access møtene som ble holdt under Nordbib-programmet. Formålet var for møtet var å gå gjennom EUs anbefalinger for tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon, og diskutere disse i forhold til det som skjer på Open Access feltet i de nordiske landene. På møtet ble man også enige om å fortsette det nordiske samarbeidet med jevnlige møter selv om Nordbib-programmet er avsluttet.

Fra Norge var Nasjonalbiblioteket, Universitetet i Tromsø og CRIStin representert.

Publisert 29. nov. 2012 13:22