Inntaksstopp av nye institusjoner

I et styrevedtak 30.10.2012 ble det besluttet å innføre inntaksstopp på nye institusjoner i CRIStin, inntil CRIStin2 er ferdigutviklet.

CRIStin opplever en jevn pågang av nye institusjoner som ønsker å ta CRIStin-systemet i bruk. Det er et ønske på sikt å tilby alle institusjoner med et visst nivå av forskningsaktivitet en mulighet til å synliggjøre sin forskning gjennom CRIStin. Inntak av nye institusjoner, som ikke er med i ordningen med finansiering basert på publiseringspoeng, er komplisert i dagens versjon av CRIStin-systemet, og arbeidskrevende både for institusjonen selv og for CRIStin-sekretariatet. Vi ser oss derfor nødt til å sette inntaksstopp inntil videre.

Vi vil informere på våre nettsider når det igjen vil være aktuelt å ta inn nye institusjoner.

Publisert 5. des. 2012 13:35 - Sist endret 13. des. 2012 10:47