Dialog om overføring av prosjektdata fra BIBSYS ForskDok til CRIStin

BIBSYS og CRIStin har nå startet dialog for å sikre overføring av prosjektdata fra BIBSYS ForskDok til CRIStin.

 

Institusjoner som ønsker overføring av prosjektdata vil få veiledning fra BIBSYS. Det vil være tett kontakt mellom CRIStin og BIBSYS i prosessen for å sikre kvaliteten i overføringen.

Publisert 13. feb. 2012 10:43