Arbeidsgruppene møtes igjen i april

Arbeidsgruppene ble etablert høsten 2011 for å sikre jevnlig kontakt mellom samarbeidstiltaket CRIStin og superbrukere ved brukerinstitusjonene.  

Arbeidsgruppe for prosjektkatalogen møtes mandag 16. april, og skal fortsette sitt arbeid med forslag til videreutvikling av prosjektkatalogen i CRIStin-systemet.

Arbeidsgruppe for forskerkatalogen møtes på tirsdag 17. april. Temaer som diskuteres skal være CV i CRIStin samt første gjennomgang av registrering av vitenskapsdisipliner i CRIStin-systemet.

Arbeidsgruppe for forskningsresultater møtes i Bergen fredag 20. april, med hovedtema årets NVI-rapportering.


CRIStin-sekretariatet tar sikte på å sende ut innkallinger til alle de tre møtene i uke 15.

 

 

Publisert 27. mars 2012 14:43 - Sist endret 27. mars 2012 14:45