Ny utgave av metadatahåndboken

Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv er nå ferdig!

Første versjon av håndboka ble sendt ut på høring i juni 2011 med frist for innspill 15.august. De 13 høringsuttalelsene ble sendt til arbeidsgruppen som utarbeidet håndboka, og gruppen har nå fullført arbeidet med revisjonen.


CRIStin takker arbeidsgruppen for en solid og god innsats, og anbefaler at alle norske arkiver følger metadatastandarden i håndboka.

 

Last ned håndboken her.

Publisert 8. mars 2012 13:45