2012 - Side 2

Endelig er den såkalte "NVI-loven" fremmet for Stortinget. Formålet med loven er å sikre entydig identifikasjon av forskere i CRIStin på tvers av institusjoner og sektorer. Her kan du lese proposisjonen og selve lovteksten.

I zip-mappen (se "Om oss") ligger det nå to ulike varianter av CRIStin sin logo. Disse er tilgjengelige for nedlasting for web og trykk i filformatene eps og jpeg.

Håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv er nå ferdig!

BIBSYS og CRIStin har nå startet dialog for å sikre overføring av prosjektdata fra BIBSYS ForskDok til CRIStin.

 

Institusjoner som ønsker overføring av prosjektdata vil få veiledning fra BIBSYS. Det vil være tett kontakt mellom CRIStin og BIBSYS i prosessen for å sikre kvaliteten i overføringen.

Karen Selma Mariendal erstatter Margareta Grahn, og startet hos CRIStin 9. januar. Hun har bakgrunn som pedagog, selger/markedsfører i ulike sammenhenger og som forlagsredaktør for Riksmålsordboken i Kunnskapsforlaget.

Nora Haneborg Finne tiltrer i midten av mars som fagleder for konsortieteamet i CRIStin. Hun kommer fra Nasjonalbiblioteket der hun har jobbet som seksjonsleder i Formidlingsavdelingen.

Husk å bruke vår felles e-postadresse konsortieteamet@cristin.no for alle typer henvendelser angående lisensavtalene.

Marte Ericsson Ryste har skrevet en master ved Høgskolen i Oslo med tittelen "Fra formidlingssystem til styringssystem - og tilbake igjen? : en analyse av de politiske målene bak etableringen av forskningsdokumentasjonssystemet Cristin."