2012

I et styrevedtak 30.10.2012 ble det besluttet å innføre inntaksstopp på nye institusjoner i CRIStin, inntil CRIStin2 er ferdigutviklet.

CRIStin opplever en jevn pågang av nye institusjoner som ønsker å ta CRIStin-systemet i bruk. Det er et ønske på sikt å tilby alle institusjoner med et visst nivå av forskningsaktivitet en mulighet til å synliggjøre sin forskning gjennom CRIStin. Inntak av nye institusjoner, som ikke er med i ordningen med finansiering basert på publiseringspoeng, er komplisert i dagens versjon av CRIStin-systemet, og arbeidskrevende både for institusjonen selv og for CRIStin-sekretariatet. Vi ser oss derfor nødt til å sette inntaksstopp inntil videre.

Vi vil informere på våre nettsider når det igjen vil være aktuelt å ta inn nye institusjoner.

I forkant av Universitet i Tromsøs Munin-seminar i november inviterte CRIStin til et eget Open Access møte for de nordiske landene.

Det er nå publisert veiledere for henholdsvis forskere, arkiveiere og tidsskrifter. 

Tirsdag 2.oktober 2012kl. 09:00-12:00, taes CRIStin-systemet ut av produksjon for vedlikehold. Vi beklager ulempen nedetiden kan medføre for noen.

Vi arrangerer et oppstartsseminar for NVI-rapportering av 2012-publikasjoner.

En foreløpig nettversjon av «Indikatorrapporten, Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2012», er nå tilgjengelig for nedlasting på Forskningsrådets nettsider.

 

Les rapporten

 

Årets CRIS-konferanse går av stabelen i Praha i dag, og flere ansatte i CRIStin deltar.

Konferansen holdes i regi av euroCRIS, som er den europeiske organisasjonen for internasjonal forskningsinformasjon. Hovedmålet for CRIS-konferansen i 2012 er å diskutere nye trender i utviklingen av forskningssystemer i sammenheng med virtuelle forskningsmiljøer og konstruksjonen av gode infrastrukturer for eVitenskap. 

Etter opptrappingen av streiken i offentlig sektor tirsdag 29. mai er bemanningen ved CRIStin sterkt redusert på flere områder.

11. mai inviterte CRIStin til innspillmøte om konsortiearbeidet. De fleste aktører var representert og hovedformålet med dagen var å stake ut veien videre. 

Konsortiearbeidet har både vært gjenstand for flytting og utskiftning av personalet de siste par år. Det er nå på tide for dagens konsortieteam å gjøre opp status og se på veien videre. Dette var naturlig å gjøre sammen med både deltakerinstitusjoner og andre sentrale aktører, og CRIStin inviterte derfor til innspillmøte på Gardermoen den 11.mai.  

Vi arrangerer opplæringsmøte i CRIStin-systemet fredag 25. mai kl 10-15. Møtet holdes på Park Inn Oslo Airport, Gardermoen

Arbeidsgruppene ble etablert høsten 2011 for å sikre jevnlig kontakt mellom samarbeidstiltaket CRIStin og superbrukere ved brukerinstitusjonene.