Frist for rapportering av vitenskapelig publisering 2012

Det er nå besluttet fra Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Helse- og
omsorgsdepartementet at fristen for rapportering av vitenskapelig
publisering også i 2012 blir 1.april. Denne datoen faller på en søndag, så rapporteringen må derfor være klar fredag 30. mars i 2012. 
Dette gjelder for både UH-sektor, helseforetakene og instituttsektor.

Publisert 27. okt. 2011 22:49 - Sist endret 14. nov. 2011 10:49