Infrastruktur i CRIStin og institusjonelle arkiv

Cristin iverksetter tiltak for å ruste opp dataflyten til institusjonelle arkiv.

På Munin-konferansen i Tromsø (24/11-2011), presenterte CRIStin for første gang det som kalles for infrastrukturprosjektet. Dette består av tre tiltak som tilsammen utgjør et løft for å fylle arkivene. De tre tiltakene er:

  • Overføringsarkiv: Lette dataflyten fra CRIStin til institusjonelle arkiv 
  • 40-prosenten: Identifisere de 40 prosentene av datagrunnlaget i CRIStin som kan egenarkiveres, men som ikke blir det.
  • Spredning: Integrere NORA i CRIStins tjenesteportefølje og reorganisere tjenesten.

De tre tiltakene er kort skissert i dette notatet, som er ment å gi en innføring i hva de enkelte tiltakene omhandler. For de som er interessert i presentasjonen som ble holdt på Munin-konferansen henvises det til Universitetet i Tromsø sine sider.

 

Publisert 5. des. 2011 13:11 - Sist endret 6. des. 2011 13:49