Åpen forskning siteres ikke oftere

Open access gir flere lesere, men betyr ikke nødvendigvis at forskerne blir hyppigere sitert, hevder en undersøkelse.

Les mer på http://www.forskning.no/artikler/2011/april/285372

Publisert 13. apr. 2011 14:30 - Sist endret 6. des. 2011 13:46