2 Millioner til prosjekt på Open Access-feltet

CRIStin forvalter midler til et prosjekt om Open Access, midlene er gitt av Kunnskapsdepartementet for å sette trykk på feltet i Norge. Første møte i prosjektgruppen er unnagjort og tiltakene i prosjektet er nå klart.

Les mer om KD-prosjektet.

Publisert 13. apr. 2011 14:36 - Sist endret 6. des. 2011 13:40