Helseforetak og forskningsinstitutter på god vei inn i CRIStin

15. september er dato for prøverapporteringen til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Da skal alle helseforetak og tilnærmet alle forskningsinstituttene ha tatt i bruk CRIStin. De som tidligere har rapportert via NIFU skal da være i stand til å rapportere på egen produksjon av vitenskapelige artikler via CRIStin. 

I innspurten arbeider Institusjonene med kontroll og godkjenning av publikasjoner, og Cristin-ansatte bistår med opplæring i CRIStin-systemet og veiledning i rapporteringsinstruksen for de som trenger det. 

Med dette er antallet institusjoner i CRIStin vokst fra 12 ved nyttår til over 170. Etter 15.9. skal data analyseres og erfaringer oppsummeres i samarbeid med NIFU for å sikre at alle de nye institusjonene er godt forberedt på første fellesrapportering våren 2012.

Publisert 12. sep. 2011 13:27 - Sist endret 6. des. 2011 13:43